Analiza geometrijskih i mehaničkih karakteristika bušotine kod bušenog šipa

Link za više informacija:

Ćosić M., Bozić-Tomić K., Šušić N.: Pile Integrity and Load Testing: Methodology and Classification, Building Materials and Structures, Vol. 62, No. 1, 2019, pp. 43-68.

Tipovi testova kontrole bušotina kod bušenih šipova mogu se podeliti u dve grupe: test evaluacije geometrijskih karakteristika bušotine kod bušenog šipa (SHAPET – Shaft Profile Evaluation Test) i test evaluacije geomehaničkih karakteristika baze bušotine kod bušenog šipa (BASET – Base Evaluation Test). Tipovi evaluacija bušotina kod bušenih šipova, koji se utvrđuju ovim testovima, klasifikovani su u nekoliko grupa: stvarna dužina bušotine, inklinacija bušotine, promena oblika poprečnog preseka bušotine i analiza geomehaničkih karakteristika baze bušotine. Opšta metodologija ispitivanja bušotina zasniva se na: ispitivanju prilikom formiranja bušotine (neinvazivni test monitoringa bušenja) i ispitivanju nakon formirane bušotine (invazivni test tla). Na slici 1 prikazan je dijagram toka opšte klasifikacije tipova testova i kontrole bušotina kod bušenih šipova.

Slika 1. Dijagram toka opšte klasifikacije tipova testova kontrole bušotina kod bušenih šipova

Test evaluacije geometrijskih karakteristika bušotine kod bušenog šipa (SHAPET – Shaft Profile Evaluation Test) zasniva se na GPS praćenju signala prilikom bušenja ili naknadnom kontrolom bušotine kod bušenih šipova, radi evaluacije devijacije vertikalnosti i dužine bušotine. Takođe, ovim testom, ultrazvučnom metodom, spuštajući sonde kontinualno naniže, utvrđuje se promena geometrijskog oblika bušotine kod bušenih šipova. Ovaj test zasniva se na: talasnoj teoriji i teoriji i obradi signala. Prema talasnoj teoriji, razmatraju se aspekti propagacije talasa kroz vazduh i fluid. Prema teoriji i obradi signala, razmatraju se digitalizacija i procesiranje signala, s ciljem dobijanja odgovarajućih konačnih rezultata primenljivih u građevinskoj inženjerskoj praksi, pomoću kojih se donose odluke o evaluaciji geometrijskih karakteristika bušotine kod bušenog šipa. Test evaluacije geometrijskih karakteristika bušotine kod bušenog šipa (SHAPET) sprovodi se u nekoliko koraka: analiziraju se svi relevantni podaci u geotehničkom elaboratu, ukoliko se ispitivanje sprovodi na bušotini za bušeni šip koja tek treba da se izgradi bušenjem tla, tada se senzor za monitoring inklinacije i dubine bušotine i digitalni merač dubine bušotine pričvršćuju za nosač alata mašine kojim se buši tlo i kojim se oprema spušta do baze bušotine (naknadno, nakon izgradnje bušotine, sprovodi se 2D i/ili 3D skeniranje oblika bušotine ultrazvučnim sondama, koje se instaliraju na mašinu za bušenje tla ili drugi pomoćni sistem, kojim se oprema spušta do baze bušotine), ukoliko se ispitivanje sprovodi na formiranoj bušotini za bušeni šip, tada se senzor za monitoring inklinacije i dubine bušotine i digitalni merač dubine bušotine pričvršćuju za nosač alata mašine kojim se buši tlo ili za pomoćni sistem (tripod) kojim se oprema spušta do baze bušotine (naknadno se sprovodi 2D i/ili 3D skeniranje oblika bušotine ultrazvučnim sondama, koje se instaliraju na mašinu za bušenje tla ili drugi pomoćni sistem, kojim se oprema spušta do baze bušotine), setuju se oprema, podaci i parametri za bušotinu (bušenog šipa) koja se ispituje, konstruišu se adekvatni dijagrami kojima se prikazuju: stvarne dužine (dubine), inklinacije, devijacije vertikalnosti/horizontalnosti i promena oblika poprečnog preseka bušotine inkrementalno po dubini i naknadno se sprovodi obrada podataka dobijenih ispitivanjem.

Test evaluacije geomehaničkih karakteristika baze bušotine kod bušenog šipa (BASET – Base Evaluation Test) zasniva se na primeni geomehaničkih in-situ metoda radi evaluacije karakteristika tla u bazi bušotine. Ovaj test može se sprovoditi primenom postojećih ili unapređenih (sofisticiranijih) geomenhaničkih in-situ testova: test statičke penetracije (CPT – Cone Penetration Test), test standardne penetracije (SPT – Standard Penetration Test) ili test statičke penetracije sa integrisanim tropenetrometrom (simultano tropenetrometarsko ispitivanje). Test evaluacije geomehaničkih karakteristika baze bušotine kod bušenog šipa (BASET) zasniva se na: dinamici kretanja krutog tela, talasnoj teoriji, nelinearnoj teoriji, mehanici tla, dinamici tla i teoriji i obradi signala. Prema dinamici kretanja krutog tela, razmatra se apliciranje spoljašnjeg dejstva udarom idealno krutog tela (tega) o cev koja se pobija u tlo. Prema talasnoj teoriji, razmatraju se aspekti propagacije talasa kroz tlo. Prema nelinearnoj teoriji, uzima se u obzir to što je konstitutivni model ponašanja tla nelinearno-plastičan. Prema mehanici tla, razmatraju se 3D naponska stanja u tlu (u bazi bušotine). Prema dinamici tla, razmatraju se vibracije u tlu u vremenskom domenu i aspekti prigušenja. Prema teoriji i obradi signala, razmatraju se digitalizacija i procesiranje signala, s ciljem dobijanja odgovarajućih konačnih rezultata primenljivih u građevinskoj inženjerskoj praksi, pomoću kojih se donose odluke o evaluaciji geomehaničkih karakteristika baze bušotine kod bušenog šipa. Test statičke penetracije (CPT) i test standardne penetracije (SPT) sprovode se prema odgovarajućim standardima. Test integrisanim tropenetrometrom sprovodi se slično testu CPT, s tim što se tri penetrometra simultano utiskuju u bazu bušotine šipa.

Na slici 2 dati su opšti šematski prikazi: a) testa evaluacije geometrijskih karakteristika bušotine kod bušenog šipa (SHAPET) – evaluacija promene oblika poprečnog preseka bušotine, b) testa evaluacije geomehaničkih karakteristika baze bušotine kod bušenog šipa (BASET) – test standardne penetracije (SPT) baze, c) testa evaluacije geomehaničkih karakteristika baze bušotine kod bušenog šipa (BASET) – integrisani tropenetrometar.

Slika 2. Opšti šematski prikazi: a) testa evaluacije geometrijskih karakteristika bušotine kod bušenog šipa (SHAPET) – evaluacija promene oblika poprečnog preseka bušotine, b) testa evaluacije geomehaničkih karakteristika baze bušotine kod bušenog šipa (BASET) – test standardne penetracije (SPT) baze, c) testa evaluacije geomehaničkih karakteristika baze bušotine kod bušenog šipa (BASET) – integrisani tropenetrometar

Link za više informacija:

Ćosić M., Bozić-Tomić K., Šušić N.: Pile Integrity and Load Testing: Methodology and Classification, Building Materials and Structures, Vol. 62, No. 1, 2019, pp. 43-68.

error: Sadržaj je zaštićen !!!