Interakcija konstrukcija-tlo

Konstrukcija-tlo

Model interakcije višespratni okvir – poluprostor tla za pushover analizuDETALJNIJE

Analiza interakcije konstrukcija-tlo nelinearnom statičkom seizmičkom metodomDETALJNIJE

Analiza ciljnog pomeranja 3D modela objekta i tla za uslove seizmičkog dejstvaDETALJNIJE

Anvelopa ciljnih pomeranja okvirnih sistema u interakciji sa tlom za uslove seizmičkog dejstvaDETALJNIJE

Pushover analiza MDOF sistema sa SSI efektima i u saglasnosti sa FEMA 440DETALJNIJE

Eliminacija napona zatezanja na kontaktu temeljna konstrukcija-tloDETALJNIJE

Temeljni nosač-tlo

O aspektima modeliranja temeljnog nosača i tla za FEM analizu – linijski konačni elementiDETALJNIJE

O aspektima modeliranja temeljnog nosača i tla za FEM analizu – površinski konačni elementiDETALJNIJE

O aspektima modeliranja temeljnog nosača i tla za FEM analizu – prostorni konačni elementiDETALJNIJE

Analiza uticaja varijabilnosti parametara 3D modela tla na sleganje 3D modela temeljnog nosačaDETALJNIJE

Analiza napona i deformacija u tlu ispod trakastog temeljaDETALJNIJE

Šip-tlo

Evaluacija seizmičkih performansi interakcije šip-tlo inkrementalnom nelinearnom dinamičkom analizomDETALJNIJE

Analiza seizmičkih performansi nadvožnjaka preko autoputa E-75 Novi Sad – Beograd u sastavu petlje KoviljDETALJNIJE

Razvoj metodologije za integrisanu numeričku analizu i procenu performansi interakcije tlo-šip-stubDETALJNIJE

Proračun konstrukcija-šip-tlo

Proračun konstrukcija fundiranih na šipovimaDETALJNIJE

Proračun temelja samaca, temeljnih traka i temeljnih ploča

Proračun temelja samaca, temeljnih traka i temeljnih ploča prema Eurocode 7DETALJNIJE

Potporni zid

Analiza kritične i postkritične stabilnosti potpornog zida metodom konačnih elemenataDETALJNIJE

error: Sadržaj je zaštićen !!!