Interakcija konstrukcija-tlo

Šip-tlo

Evaluacija seizmičkih performansi interakcije šip-tlo inkrementalnom nelinearnom dinamičkom analizomDETALJNIJE

Analiza seizmičkih performansi nadvožnjaka preko autoputa E-75 Novi Sad – Beograd u sastavu petlje KoviljDETALJNIJE

Razvoj metodologije za integrisanu numeričku analizu i procenu performansi interakcije tlo-šip-stubDETALJNIJE

Proračun konstrukcija-šip-tlo

Proračun konstrukcija fundiranih na šipovimaDETALJNIJE

Potporni zid

Analiza kritične i postkritične stabilnosti potpornog zida metodom konačnih elemenataDETALJNIJE

error: Sadržaj je zaštićen !!!