Ispitivanje nosivosti šipova testom statičkog opterećenja šipa (SLT)

Link za više informacija:

Ćosić M., Božić-Tomić K., Šušić N.: Standardizacija, ispitivanje i analiza nosivosti šipova, Građevinski kalendar, 2019, str. 69-104.

Test statičkog opterećenja šipa (SLT - Static Load Test) je najtačniji, najpouzdaniji i najmerodavniji u određivanju nosivosti bušenih, CFA i pobijenih šipova. Kompletan sistem za test statičkog opterećenja šipa (SLT) sastoji se iz:

 • hidrauličnih presa,
 • hidrauličnog sistema (pumpe) i motora - agregata,
 • čeličnih kalota,
 • ploča,
 • distancera,
 • referentnog sistema,
 • analognih i digitalnih komparatera,
 • hardverskog sistema za konvertovanje i akviziciju podataka,
 • softverskog sistema za procesiranje i vizuelizaciju podataka,
 • geodetskog sistema (nivelmana i bar-kod letvi) za osmatranje deformacija.

Pre svakog ispitivanja sprovodi se interaktivno etaloniranje presa i pumpe. Komparaterima se očitavaju i/ili memorišu podaci o sleganjima šipa, dok se geodetskim instrumentima sprovodi kontrola sleganja šipa i korekcija sleganja referentnih greda.

Ispitivanja nosivosti šipova testom statičkog opterećenja šipa (SLT) sa kontrateretom prikazana su na slici 1:

 • most Mihajla Pupina u Zemunu-Borči (kontrateret formiran od armiranobetonskih ploča),
 • vetropark Malbunar (kontrateret formiran od armiranobetonskih blokova).

U prvom slučaju kontrateret se slaže na armiranobeotnske nosače koji su međusobno orotogonalno prednapregnuti, dok se u drugom slučaju kontrateret slaže na čelične nosače.

Slika 1. Test statičkog opterećenja šipa (SLT) - kontrateret: a) most Mihajla Pupina u Zemunu-Borči u Srbiji (kontrateret formiran od armiranobetonskih ploča), b) vetropark Malbunar u Srbiji (kontrateret formiran od armiranobetonskih blokova)

Ispitivanja nosivosti šipova testom statičkog opterećenja šipa (SLT) sa reaktivnim sistemom su prikazana na slici 2:

 • most kod Ostružnice nad Savom (reaktivni sistem formiran od armiranobetonske grede-traverze i četiri armiranobetonska šipa),
 • poslovno-komercijalna zgrada-kula Ušće (reaktivni sistem formiran od armiranobetonskog XX nosača i šest armiranobetonskih šipova).

U ovom slučaju formirani su privremeni reaktivni armiranobetonski sistemi koji su nakon sprovedenih ispitivanja uklonjeni.

Slika 2. Test statičkog opterećenja šipa (SLT) - reaktivni sistem: a) most kod Ostružnice nad Savom (reaktivni sistem formiran od armiranobetonske grede-traverze i četiri armiranobetonska šipa), b) poslovno-komercijalna zgrada-kula Ušće (reaktivni sistem formiran od armiranobetonskog XX nosača i šest armiranobetonskih šipova)

Primene čeličnih nosača za formiranje reaktivnog konstruktivnog sistema za ispitivanje nosivosti šipova testom statičkog opterećenja šipa (SLT) prikazane su na slici 3:

 • most na koridoru XI (Surčin-Obrenovac) (reaktivni sistem formiran od zavarenog čeličnog nosača i četiri armiranobetonska šipa),
 • silos pepela u TE Kostolac B (reaktivni sistem formiran od dodatno ojačanih udvojenih čeličnih nosača i dva armiranobetonska šipa),
 • vijadukti za brze pruge u Čortanovcima (reaktivni sistem formiran od udvojenih-ukrštenih čeličnih profila i četiri armiranobetonska šipa).

Takođe, ovde su primenjeni privremeni (montažni) reaktivni čelični sistemi koji se nakon sprovedenih ispitivanja uklanjaju, ali i koriste za dalja ispitivanja.

Slika 3. Test statičkog opterećenja šipa (SLT) - reaktivni sistem: a) most na koridoru XI (Surčin-Obrenovac) (reaktivni sistem formiran od zavarenog čeličnog nosača i četiri armiranobetonska šipa), b) silos pepela u TE Kostolac B (reaktivni sistem formiran od dodatno ojačanih udvojenih čeličnih nosača i dva armiranobetonska šipa), c) vijadukti za brze pruge u Čortanovcima (reaktivnim sistem formiran od udvojenih-ukrštenih čeličnih profila i četiri armiranobetonska šipa)

U odnosu na prethodno prikazane privremene sisteme za ispitivanje nosivosti šipova (kontrateret i reaktivni sistem), na slici 4 je prikazan konstruktivni reaktivni sistem:

 • vijadukti za brze pruge u Čortanovcima (reaktivni sistem formiran od armiranobetonske stope - naglavne temeljne ploče za šipove),
 • poslovni centar MFC Ušće (reaktivni sistem formiran odupiranjem presa o noseću konstrukciju).

Nakon sprovedenih ispitivanja konstruktivni reaktivni sistemi se koriste kao deo fundamenata i noseće konstrukcije.

Slika 4. Test statičkog opterećenja šipa (SLT) - reaktivni sistem: a) vijadukti za brze pruge u Čortanovcima (reaktivni sistem formiran od armiranobetonske stope - naglavne temeljne ploče za šipove), b) poslovni centar MFC Ušće (reaktivni sistem formiran odupiranjem presa o noseću konstrukciju)

Nakon sprovedenog testa statičkog opterećenja šipa (SLT) kriva probnog opterećenja (opterećenje-sleganje), dobijena merenjem sleganja komparaterima i apliciranjem opterećenja preko klipova presa, dodatno se koriguje uzimajući u obzir sleganje referentnih greda. Na slici 5 su prikazane krive probnog opterećenja za:

 • radni šip objekta u Pančevu (dva ciklusa opterećenja-sleganja),
 • probni šip mosta na obilaznici oko Beograda (tri ciklusa opterećenja-sleganja).

Generalno razmatrajući, mogu se izdvojiti dve grupe ponašanja šipa u interakciji sa tlom:

 • kriva probnog opterećenja je takvog karaktera gde postoji linearni i nelinearni deo, ali se tangentna krutost u nelinearnom delu značajnije ne smanjuje sa povećanjem deformacija - merodavniji je kriterijum nosivosti (slika 5a),
 • kriva probnog opterećenja je takvog karaktera gde postoji jasno izražen nelinearni deo i rano se razvija nelinearnost sa značajnim plastičnim deformacijama - merodavniji je kriterijum upotrebljivosti (slika 5b).

Slika 5. Krive probnog opterećenja - test statičkog opterećenja šipa (SLT): a) radni šip objekta u Pančevu (dva ciklusa opterećenja-sleganja i anvelopa), b) probni šip mosta na obilaznici oko Beograda (tri ciklusa opterećenja-sleganja i anvelopa)

Da bi se utvrdila granična nosivost šipa nakon sprovedenog testa statičkog opterećenja šipa (SLT), za dobijenu krivu probnog opterećenja, sprovodi se ekstrapolacija metodama prema Chin-Kondner, Hansen, Decourt, racionalnom funkcijom i slično.

Na slici 6 dodatno su prikazani testovi statičkih opterećenja (SLT) sprovedeni za objekte:

 • termoelektrana i toplana TE-TO Pančevo,
 • vetropark Alibunar,
 • vetropark Izbište,
 • vetropark Kovačica,
 • most na autoputu E-763.

Slika 6. Test statičkog opterećenja šipa (SLT): a) termoelektrana i toplana TE-TO Pančevo, b) vetropark Alibunar, c) vetropark Izbište, d) vetropark Kovačica, e) most na autoputu E-763

Link za više informacija:

Ćosić M., Božić-Tomić K., Šušić N.: Standardizacija, ispitivanje i analiza nosivosti šipova, Građevinski kalendar, 2019, str. 69-104.

error: Sadržaj je zaštićen !!!