Ispitivanje šipova u kontekstu geotehničkih analiza, projektovanja i izgradnje objekata

Link za više informacija:

Ćosić M., Bozić-Tomić K., Šušić N.: Pile Integrity and Load Testing: Methodology and Classification, Building Materials and Structures, Vol. 62, No. 1, 2019, pp. 43-68.

U modernom građevinarstvu, procedura izgradnje objekta fundiranog na šipovima sprovodi se u nekoliko koraka, pri čemu ispitivanje integriteta i nosivosti šipova predstavlja jednako bitnu kariku u kompletnom procesu. Na slici 1 prikazan je dijagram toka metodologije:

 • ispitivanja tla (laboratorijska i istražna in-situ ispitivanja tla prikazana u formi geotehničkog elaborata),
 • projektovanje objekta (modeliranje konstrukcije i analitičko-numerički proračuni prikazani u formi projektno-tehničke dokumentacije),
 • izgradnja objekta (tehnologija gradnje objekta prikazana u formi projekta tehnologije gradnje objekta i fundamenata – šipova),
 • ispitivanje konstrukcije (tehnologija ispitivanja konstrukcije prikazana u formi izveštaja o tehnologiji ispitivanja i rezultatima ispitivanja konstrukcije),
 • ispitivanje šipova (tehnologija ispitivanja šipova prikazana u formi izveštaja o tehnologiji ispitivanja i rezultatima ispitivanja šipova).

Slika 1. Dijagram toka metodologije ispitivanja tla, projektovanja objekta, izgradnje objekta, ispitivanja konstrukcije i ispitivanja šipova

Geotehničke analize

 • matematički model pojedinačnog šipa:
  • analize nosivosti prema:
   • parametrima tla (analitičke metode i propisi)
   • in-situ ispitivanja tla (CPT, SPT korelacije i propisi)

Projektovanje konstrukcije fundirane na šipovima

 • dva matematička modela:
  • matematički model za dimenzionisanje elemenata konstrukcije i šipova:
   • 2D/3D geometrijski model konstrukcije i šipova
   • konačni elementi konstrukcije: 1D (linijski) i 2D (površinski)
   • konačni elementi šipova: 1D (linijski)
   • matematički model ponašanja elemenata konstrukcije i šipova: linearno-elastični model za dimenzionisanje prema graničnim stanjima: nosivosti, stabilnosti, upotrebljivosti i trajnosti
   • modeliranje tla za interakciju sa šipovima: multikomponentalne linearno-elastične opruge
  • matematički model za detaljniju analizu ponašanja konstrukcije fundirane na šipovima i ponašanje šipova:
   • 2D/3D geometrijski model konstrukcije i šipova
   • konačni elementi konstrukcije: 1D (linijski) i 2D (površinski)
   • konačni elementi šipova: 1D (linijski)
   • matematički model ponašanja elemenata konstrukcije i šipova: nelinearni vlaknasti model ili model sa koncentrisanim plastičnim zglobovima za linijske konačne elemente
   • modeliranje tla za interakciju sa šipovima (razvoj multikomponentalne nelinearnosti primenom opruga i 3D model tla sa solid i/ili tetraedarskim (zapreminskim) konačnim elementima)

Izgradnja šipova i konstrukcije

 • izgradnja „probnih“ šipova
 • izgradnja „radnih“ šipova
 • izgradnja konstrukcije

Ispitivanje šipova

 • plan ispitivanja šipova: tipovi šipova, količine, pozicije, tipovi testova nosivosti (statički test opterećenja SLT, dinamički test opterećenja DLT), dinamički plan
 • ispitivanje „probnih“ šipova
 • ispitivanje „radnih“ šipova

Link za više informacija:

Ćosić M., Bozić-Tomić K., Šušić N.: Pile Integrity and Load Testing: Methodology and Classification, Building Materials and Structures, Vol. 62, No. 1, 2019, pp. 43-68.

error: Sadržaj je zaštićen !!!