Ključni elementi u analizi testa statičkog opterećenja šipa (SLT) – odabrana pitanja i odgovori

Pitanje: Na kom principu se zasniva test statičkog opterećenja šipa (SLT – static load test)?

Odgovor: Test statičkog opterećenja šipa (SLT) se zasniva na principu utvrđivanja statičke nosivosti šipa pod statičkim dejstvom.

Pitanje: Šta se konkretno utvrđuje testom statičkog opterećenja šipa (SLT)?

Odgovor: Testom statičkog opterećenja šipa (SLT), konkretno, utvrđuje se ukupna statička nosivost šipa.

Pitanje: Kojoj grupi ispitivanja pripada test statičkog opterećenja šipa (SLT)?

Odgovor: Test statičkog opterećenja šipa (SLT) pripada grupama nedestruktivnih i destruktivnih visokodilatacionih testova (NDT-DT-HST – nondestructive-destructive testinghigh strain testing).

Pitanje: Koja su varijantne rešenja za sprovođenje testa statičkog opterećenja šipa (SLT)?

Odgovor: Test statičkog opterećenja šipa (SLT) se može sprovoditi kao: test sa kontrateretom (dejstvo pritiska se realizuje usled odupiranja prese o dejstvo sopstvene težine kontratereta) i test sa reaktivnim šipovima (dejstvo pritiska se realizuje usled odupiranja prese o poprečnu čeličnu gredu/traverzu koja je povezana sa reaktivnim šipovima).

Pitanje: Na osnovu kojih teorija se zasniva sprovođenje testa statičkog opterećenja šipa (SLT) i odgovarajući proračuni?

Odgovor: Test statičkog opterećenja šipa (SLT) se zasniva na teorijama: nelinearna teorija (nonlinear theory), interakcija konstrukcija-tlo (SSI – soil-structure interaction) i teorija i obrada signala (theory and signal processing).

Pitanje: Šta se razmatra prema nelinearnoj teoriji kod testa statičkog opterećenja šipa (SLT)?

Odgovor: Prema nelinearnoj teoriji, kod testa statičkog opterećenja šipa (SLT), smatra se (hipoteza-aksiom je postavljen) da je konstitutivni model ponašanja šipa idealno elastičan, dok je konstitutivni model ponašanja tla nelinearan.

Pitanje: Šta se razmatra prema interakciji konstrukcija-tlo kod testa statičkog opterećenja šipa (SLT)?

Odgovor: Prema interakciji konstrukcija-tlo, kod testa statičkog opterećenja šipa (SLT), razmatra se problem statičke interakcije i reakcije dva medijuma (šip i tlo) bitno različitih fizičko-mehaničkih karakteristika.

Pitanje: Šta se razmatra prema teoriji i obradi signala kod testa statičkog opterećenja šipa (SLT)?

Odgovor: Prema teoriji i obradi signala, kod testa statičkog opterećenja šipa (SLT), razmatra se digitalizacija i procesiranje signala u cilju dobijanja odgovarajućih konačnih rezultata primenljivih u građevinskoj inženjerskoj praksi, a pomoću kojih se donose odluke o statičkoj nosivosti šipa.

Pitanje: Kakvo naponsko stanje se izaziva u šipu prilikom sprovođenja testa statičkog opterećenja šipa (SLT)?

Odgovor: Prilikom sprovođenja testa statičkog opterećenja šipa (SLT) izaziva se linearno-elastično naponsko stanje, dok se u tlu izaziva nelinearno naponsko stanje.

Pitanje: Za koje fizičke parametare se sprovodi monitoring testom statičkog opterećenja šipa (SLT)?

Odgovor: Testom statičkog opterećenja šipa (SLT) se sprovodi monitoring sleganja glave šipa i pritisak u presi.

Pitanje: U kom domenu se može posmatrati monitoring sleganja glave šipa i pritisak u presi dobijeni testom statičkog opterećenja šipa (SLT)?

Odgovor: Testom statičkog opterećenja šipa (SLT) primarno se razmatraju diskretne vrednosti sleganja glave šipa i pritisci u presi , dok se kontinualni monitoring ovih vrednosti može sprovesti u vremenskom domenu (TDA – time domain analysis).

Pitanje: Da li se test statičkog opterećenja šipa (SLT) može simulirati i kojim numeričkim metodama?

Odgovor: Test statičkog opterećenja šipa (SLT) se može simulirati numeričkim metodama: metodom konačnih elemenata (FEM – finite element method), metodom konačnih razlika (FDM – finite difference method) i metodom graničnih elemenata (BEM – boundary element method).

Pitanje: Koji tip analize se može koristiti za simulaciju numeričkom metodom?

Odgovor: S obzirom da se stanje šipa razmatra u vremenskom domenu pri nivou visokih dilatacija, primenjuje se nelinearna statička analiza (NSA – nonlinear static analysis) sa inkrementalno-iterativnom procedurom, kao što su Newton-Raphson-ova metoda, modifikovana Newton-Raphson-ova metoda, arc-length metoda i slične.

Pitanje: Na koji način se sprovodi numeričko modeliranje šipa i tla za test statičkog opterećenja šipa (SLT)?

Odgovor: Šip i tlo se mogu modelirati eksplicitno ili implicitno: 1D konačni elementi za šip, a tlo implicitno elementima interakcije, 1D konačni elementi za šip i 2D konačni elementi za tlo, 1D konačni elementi za šip i 3D konačni elementi za tlo, 2D konačni elementi za šip, a tlo implicitno elementima interakcije, 2D konačni elementi za šip i 2D konačni elementi za tlo, 3D konačni elementi za šip, a tlo implicitno elementima interakcije i 3D konačni elementi za šip i 3D konačni elementi za tlo.

Pitanje: Na koji način se sprovodi analiza statičke nosivosti šipa iz testa statičkog opterećenja šipa (SLT)?

Odgovor: Analiza statičke nosivosti šipa iz testa statičkog opterećenja šipa (SLT) sprovodi se primenom: metode Van der Veen, metode Mazurkiewicz, metode Décourt, metode Chin-Kondner, metode Hansen, hiperboličke ekstrapolacije, regresione analize i slične.

error: Sadržaj je zaštićen !!!