Model za probabilističku analizu nosivosti šipova sa ekstrapolacijom krivih sila-sleganje

U ovom radu je formulisan matematički model (metoda), korišćenjem ekstrapolacije krive sila-sleganje racionalnom funkcijom, za analizu nosivosti šipova dobijenih iz statičkog testa opterećenja (SLT – Static Load Test). Ekstrapolacija se, u preliminarnim analizama, bazirala na primeni većeg broja matematičkih funkcija, koje su iterativnom selekcijom i filtriranjem postepeno eliminisane. Rešenje je dobijeno ekstrapolacijom racionalnom funkcijom. Primenom racionalne funkcije, u ekstrapolaciji krive sila-sleganje, dobija se jasno izraženi deo u kojem je asimptota vertikalna, što ukazuje na dostignuto granično stanje nosivosti u tlu i/ili u šipu. Probabilističkom analizom je pokazano da se ne dobija jedinstvena vrednost nosivosti šipa, već spektar vrednosti nosivosti u funkciji verovatnoće pojave odgovarajućeg događaja.

Link za više informacija:

Ćosić M., Šušić N., Folić R., Folić B.: Model of Probabilistic Analysis of Pile Capacity Based on the Extrapolation of Load-Settlement Curves, Soil Mechanics and Foundation Engineering, Vol. 57, No. 5, 2020, pp. 370-378.

error: Sadržaj je zaštićen !!!