O aspektima modeliranja temeljnog nosača i tla za FEM analizu – prostorni konačni elementi

Link za više informacija:

Ćosić M., Đogo M.: O aspektima modeliranja temeljnog nosača i tla za FEM analizu, GEOREKS 2010, IV regionalni kongres studenata geotehnoloških fakulteta, Vrnjačka Banja, Srbija, 2010, str. 1-10.

Modeliranjem temeljnog nosača primenom prostornih (solid) konačnih elemenata omogućava se najkvalitetniji prikaz i analiza naponsko-deformacijskog stanja temeljnog nosača. Solid konačni elementi su sa osam čvorova (svaki čvor ima tri translaciona stepena slobode pomeranja), heksaedarski, izoparametarski i koristi se 2x2x2 numerička integraciona šema. Osnovne nepoznate u čvorovima su komponenete pomeranja, tako da je ukupan broj stepeni slobode 3×8=24. Promena pomeranja u elementu je linearna kao što su i koordinate, tako da se pomeranja u elementu mogu izraziti istom funkcijom kao i koordinate. Mreža konačnih elemenata temeljnog nosača generiše se poštujući principe maksimalne dimenzije jedne stranice konačnog elementa i odnosa dimenzija strana konačnog elementa. Razmatrana su tri 3D modela temeljnih nosača:

  • 3D nosač sa čvornim elastičnim osloncima,
  • 3D nosač sa površinskim elastičnim osloncima,
  • 3D nosač sa 3D modelom tla.

Na slici 1 prikazan je model temeljnog nosača formiran od 3D konačnih elemenata sa čvornim elastičnim osloncima. Na slikama 2 i 3 prikazani su Smax i Smin naponi 3D modela temeljnog nosača formiran od 3D konačnih elemenata sa čvornim elastičnim osloncima.

Slika 1. 3D model temeljnog nosača formiran iz solid konačnih elemenata sa čvornim elastičnim osloncima

Slika 2. Naponi Smax – 3D model temeljnog nosača formiran iz solid konačnih elemenata sa čvornim elastičnim osloncima

Slika 3. Naponi Smin – 3D model temeljnog nosača formiran iz solid konačnih elemenata sa čvornim elastičnim osloncima

Na slici 4 prikazan je model temeljnog nosača formiran od 3D konačnih elemenata sa površinskim elastičnim osloncima. Na slikama 5 i 6 prikazani su Smax i Smin naponi 3D modela temeljnog nosača formiran od 3D konačnih elemenata sa površinskim elastičnim osloncima.

Slika 4. 3D model temeljnog nosača formiran iz solid konačnih elemenata sa površinskim elastičnim osloncima

Slika 5. Naponi Smax – 3D model temeljnog nosača formiran iz solid konačnih elemenata sa površinskim elastičnim osloncima

Slika 6. Naponi Smin – 3D model temeljnog nosača formiran iz solid konačnih elemenata sa površinskim elastičnim osloncima

Na slici 7 prikazan je model temeljnog nosača formiran od 3D konačnih elemenata sa 3D modelom tla. Na slikama 8-12 prikazani su S11, S22, S33, Smax i Smin naponi 3D modela temeljnog nosača formiran od 3D konačnih elemenata sa 3D modelom tla.

Slika 7. 3D model temeljnog nosača formiran iz solid konačnih elemenata sa 3D modelom tla

Slika 8. Naponi S11 – 3D model temeljnog nosača formiran iz solid konačnih elemenata sa 3D modelom tla

Slika 9. Naponi S22 – 3D model temeljnog nosača formiran iz solid konačnih elemenata sa 3D modelom tla

Slika 10. Naponi S33 – 3D model temeljnog nosača formiran iz solid konačnih elemenata sa 3D modelom tla

Slika 11. Naponi Smax – 3D model temeljnog nosača formiran iz solid konačnih elemenata sa 3D modelom tla

Slika 12. Naponi Smin – 3D model temeljnog nosača formiran iz solid konačnih elemenata sa 3D modelom tla

Link za više informacija:

Ćosić M., Đogo M.: O aspektima modeliranja temeljnog nosača i tla za FEM analizu, GEOREKS 2010, IV regionalni kongres studenata geotehnoloških fakulteta, Vrnjačka Banja, Srbija, 2010, str. 1-10.

error: Sadržaj je zaštićen !!!