Simul-DLT – softver za dinamičku analizu nosivosti šipova

Analiza statičke nosivosti šipa testom dinamičkog opterećenja šipa:

 • predikcija statičke nosivosti nosivosti šipa,
 • analiza statičke nosivosti šipa na osnovu sprovedenog testa dinamičkog opterećenja šipa (DLT),
 • parametarska analiza nosivosti šipa,
 • proračun nosivosti prema Evrokodu 7.

Opcije setovanja direktne analize:

 • opterećenje - teg (visina pada, masa tega, korekcija kinetičke energije),
 • prigušivač (oblik, debljina, tip materijala, mehaničke karakteristike, kvalitet),
 • šip (dužina, tip šipa),
 • materijal šipa (oblik, debljina, tip materijala, mehaničke karakteristike betona, armature i čelika),
 • tlo (sleganje, prigušenje),
 • tip analize (direktna, iterativna).

Opcije setovanja parametarske analize:

 • visina pada tega (min, max),
 • masa tega (min, max),
 • sleganje tla (min, max),
 • prigušenje tla (min, max),
 • tip analize (direktna, iterativna).

Opcije setovanja proračuna nosivosti prema Evrokodu 7:

 • tehnološki model šipa (pobijeni, bušeni, CFA),
 • projektne situacije,
 • analiza do 20 šipova.

Rezultati:

 • deterministička analiza nosivosti šipova,
 • probabilistička analiza nosivosti šipova.
error: Sadržaj je zaštićen !!!