Šipovi

Integritet šipova

Ispitivanje integriteta šipova: metodologija i klasifikacijaDETALJNIJE

Ispitivanje integriteta šipova testom integriteta šipa sa senzorom (SIT) – DETALJNIJE

Ključni elementi u analizi testa integriteta šipa sa senzorom (SIT) – odabrana pitanja i odgovoriDETALJNIJE

Ključni parametri i elementi opreme za ispitivanje integriteta šipa testom integriteta šipa sa senzorom (SIT)DETALJNIJE

Tipološki modeli reflektograma šipova procesirani numeričkim analizama – 1. deoDETALJNIJE

Tipološki modeli reflektograma šipova procesirani numeričkim analizama – 2. deoDETALJNIJE

Numerička simulacija testa integriteta defektnih šipova – DETALJNIJE

Korekcije i filtriranje reflektograma kod testa integriteta šipa sa senzorom (SIT)DETALJNIJE

Ispitivanje integriteta šipova testom integriteta šipa sa sondama (CSL)DETALJNIJE

Ključni elementi u analizi testa integriteta šipa sa sondama (CSL) – odabrana pitanja i odgovoriDETALJNIJE

Ključni parametri i elementi opreme za ispitivanje integriteta šipa testom integriteta šipa sa sondama (CSL)DETALJNIJE

Nosivost šipova

Ispitivanje nosivosti šipova: metodologija i klasifikacijaDETALJNIJE

Ispitivanje nosivosti šipova testom statičkog opterećenja šipa (SLT)DETALJNIJE

Ključni elementi u analizi testa statičkog opterećenja šipa (SLT) – odabrana pitanja i odgovoriDETALJNIJE

Ključni parametri i elementi opreme za ispitivanje nosivosti šipa testom statičkog opterećenja šipa (SLT)DETALJNIJE

Ispitivanje nosivosti šipova testom dinamičkog opterećenja šipa (DLT)DETALJNIJE

Ključni elementi u analizi testa dinamičkog opterećenja šipa (DLT) – odabrana pitanja i odgovoriDETALJNIJE

Ključni parametri i elementi opreme za ispitivanje nosivosti šipa testom dinamičkog opterećenja šipa (DLT)DETALJNIJE

O merenim i proračunatim sleganjima kod DLT testa šipaDETALJNIJE

Komparativna analiza testova za utvrđivanje nosivosti šipovaDETALJNIJE

Komparativna analiza testa statičkog opterećenja (SLT) šipa i testa dinamičkog opterećenja (DLT) šipaDETALJNIJE

Statičko-dinamička ispitivanja nosivosti šipova vetrogeneratoraDETALJNIJE

Razvoj procedure za korekciju nosivosti šipova ispitanih testom dinamičkog opterećenja (DLT) prema testu statičkog opterećenja (SLT)DETALJNIJE

Model za probabilističku analizu nosivosti šipova sa ekstrapolacijom krivih sila-sleganjeDETALJNIJE

Komparativna analiza nosivosti šipova ispitanih testom dinamičkog opterećenja (DLT) i testom presiometrom (PMT)DETALJNIJE

Probabilistička analiza nosivosti šipova sa varijabilnim parametrima kod CPT testa i proračunom prema Eurocode 7 (EN 1997-1:2004)DETALJNIJE

Ponašanje šipova

Analiza šipa metodom konačnih elemenata u uslovima nelinearnog ponašanja tlaDETALJNIJE

Analiza preraspodele opterećenja omotač‒baza šipa testom dinamičkog opterećenja (DLT)DETALJNIJE

Analiza raspodele nosivosti šipova kod SLT sa reaktivnim sistemomDETALJNIJE

Stabilnost šipova

Analiza stabilnosti vitkog 3D modela šipa u interakciji sa tlom metodom konačnih elemenataDETALJNIJE

Bušotina šipa

Analiza geometrijskih i mehaničkih karakteristika bušotine kod bušenog šipaDETALJNIJE

error: Sadržaj je zaštićen !!!