Šipovi

Integritet šipova

Ispitivanje integriteta šipova: metodologija i klasifikacijaDETALJNIJE

Ispitivanje integriteta šipova testom integriteta šipa sa senzorom (SIT) – DETALJNIJE

Ključni elementi u analizi testa integriteta šipa sa senzorom (SIT) – odabrana pitanja i odgovoriDETALJNIJE

Ključni parametri i elementi opreme za ispitivanje integriteta šipa testom integriteta šipa sa senzorom (SIT)DETALJNIJE

Tipološki modeli reflektograma šipova procesirani numeričkim analizama – 1. deoDETALJNIJE

Tipološki modeli reflektograma šipova procesirani numeričkim analizama – 2. deoDETALJNIJE

Numerička simulacija testa integriteta defektnih šipova – DETALJNIJE

Korekcije i filtriranje reflektograma kod testa integriteta šipa sa senzorom (SIT)DETALJNIJE

Ispitivanje integriteta šipova testom integriteta šipa sa sondama (CSL)DETALJNIJE

Ključni elementi u analizi testa integriteta šipa sa sondama (CSL) – odabrana pitanja i odgovoriDETALJNIJE

Ključni parametri i elementi opreme za ispitivanje integriteta šipa testom integriteta šipa sa sondama (CSL)DETALJNIJE

Nosivost šipova

Ispitivanje nosivosti šipova: metodologija i klasifikacijaDETALJNIJE

Ispitivanje nosivosti šipova testom statičkog opterećenja šipa (SLT)DETALJNIJE

Ključni elementi u analizi testa statičkog opterećenja šipa (SLT) – odabrana pitanja i odgovoriDETALJNIJE

Ključni parametri i elementi opreme za ispitivanje nosivosti šipa testom statičkog opterećenja šipa (SLT)DETALJNIJE

Ispitivanje nosivosti šipova testom dinamičkog opterećenja šipa (DLT)DETALJNIJE

Ključni elementi u analizi testa dinamičkog opterećenja šipa (DLT) – odabrana pitanja i odgovoriDETALJNIJE

Ključni parametri i elementi opreme za ispitivanje nosivosti šipa testom dinamičkog opterećenja šipa (DLT)DETALJNIJE

O merenim i proračunatim sleganjima kod DLT testa šipaDETALJNIJE

Komparativna analiza testova za utvrđivanje nosivosti šipovaDETALJNIJE

Komparativna analiza testa statičkog opterećenja (SLT) šipa i testa dinamičkog opterećenja (DLT) šipaDETALJNIJE

Komparativna analiza nosivosti šipova ispitanih testom dinamičkog opterećenja (DLT) i testom presiometrom (PMT)DETALJNIJE

Probabilistička analiza nosivosti šipova sa varijabilnim parametrima kod CPT testa i proračunom prema Eurocode 7 (EN 1997-1:2004)DETALJNIJE

Ponašanje šipova

Analiza šipa metodom konačnih elemenata u uslovima nelinearnog ponašanja tlaDETALJNIJE

Analiza preraspodele opterećenja omotač‒baza šipa testom dinamičkog opterećenja (DLT)DETALJNIJE

Stabilnost šipova

Analiza stabilnosti vitkog 3D modela šipa u interakciji sa tlom metodom konačnih elemenataDETALJNIJE

Bušotina šipa

Analiza geometrijskih i mehaničkih karakteristika bušotine kod bušenog šipaDETALJNIJE

error: Sadržaj je zaštićen !!!