Analiza kritične i postkritične stabilnosti potpornog zida metodom konačnih elemenata

Link za više informacija: Ćosić M.: Critical and Post-Critical Stability of Retaining Wall by Finite Element Method,…

Numerička simulacija testa integriteta defektnih šipova

Link za više informacija: Ćosić M., Folić B., Folić R.: Numerical Simulation of the Pile Integrity Test…

Analiza stabilnosti vitkog 3D modela šipa u interakciji sa tlom metodom konačnih elemenata

Link za više informacija: Ćosić M., Folić B., Sedmak S.: Buckling Analysis of 3D Model of Slender…

error: Sadržaj je zaštićen !!!