Tipološki modeli reflektograma šipova procesirani numeričkim analizama – 2. deo

Slika 1. Šip sa diskontinuitetom na polovini dužine stabla (prslina bez zatvaranja): a) originalni (nefiltrirani) reflektogram, b) korigovani (filtrirani) reflektogram

Slika 2. Šip sa izmenjenim kvalitetom tla ispod baze: a) originalni (nefiltrirani) reflektogram, b) korigovani (filtrirani) reflektogram

Slika 3. Šip u višeslojnoj sredini (međusloj boljih karakteristika ka glavi šipa): a) originalni (nefiltrirani) reflektogram, b) korigovani (filtrirani) reflektogram

Slika 4. Šip u višeslojnoj sredini (međusloj boljih karakteristika u okolini baze): a) originalni (nefiltrirani) reflektogram, b) korigovani (filtrirani) reflektogram

Slika 5. Šip sa diskontinuitetom glave (eliminisan deo): a) originalni (nefiltrirani) reflektogram, b) korigovani (filtrirani) reflektogram

Slika 6. Šip sa diskontinuitetom na polovini dužine stabla (eliminisan deo): a) originalni (nefiltrirani) reflektogram, b) korigovani (filtrirani) reflektogram

Slika 7. Šip u dvoslojnoj sredini (sloj ispod baze istih karakteristika kao i šip): a) originalni (nefiltrirani) reflektogram, b) korigovani (filtrirani) reflektogram

Slika 8. Šip sa asimetričnim diskontinuitetom glave (eliminisan deo): a) originalni (nefiltrirani) reflektogram, b) korigovani (filtrirani) reflektogram

Slika 9. Šip sa asimetričnim diskontinuitetom na polovini dužine stabla (eliminisan deo): a) originalni (nefiltrirani) reflektogram, b) korigovani (filtrirani) reflektogram

Slika 10. Šip sa randomiziranim diskontinuitetom prečnika duž stabla (slučaj 1): a) originalni (nefiltrirani) reflektogram, b) korigovani (filtrirani) reflektogram

Slika 11. Šip sa randomiziranim diskontinuitetom prečnika duž stabla (slučaj 2): a) originalni (nefiltrirani) reflektogram, b) korigovani (filtrirani) reflektogram

Slika 12. Šip sa randomiziranim diskontinuitetom prečnika duž stabla i prslinama (slučaj 1): a) originalni (nefiltrirani) reflektogram, b) korigovani (filtrirani) reflektogram

Slika 13. Šip sa randomiziranim diskontinuitetom prečnika duž stabla i prslinama (slučaj 2): a) originalni (nefiltrirani) reflektogram, b) korigovani (filtrirani) reflektogram

Slika 14. Šip sa randomiziranim diskontinuitetom prečnika duž stabla i prslinama (slučaj 3): a) originalni (nefiltrirani) reflektogram, b) korigovani (filtrirani) reflektogram

Slika 15. Šip sa randomiziranim diskontinuitetom prečnika duž stabla i prslinama (slučaj 4): a) originalni (nefiltrirani) reflektogram, b) korigovani (filtrirani) reflektogram

error: Sadržaj je zaštićen !!!