Klasifikacija softvera u geotehničkom inženjerstvu

CAD-GIS-BIM softveri sa modulima za geotehniku:

 • 2D prikaz geoloških istraživanja,
 • 2D CAD modeliranje terena,
 • 3D CAD modeliranje terena,
 • 3D CAD modeliranje terena i podzemnih objekata,
 • 3D CAD modeliranje terena i podzemnih objekata sa kontrolom promene stanja,
 • analiza količine iskopa u tlu,
 • CAD prostorno modeliranje cevi u tlu oko i ispod temeljne jame,
 • CAD prostorno modeliranje ankera i cevi u tlu,
 • BIM softveri za 3D modeliranje infrastrukture,
 • GIS softveri za geotehniku

Bušotine:

 • analiza i vizuelizacija rezultata iz bušotina

Inženjersko-geološki profil:

 • analiza geološkog profila,
 • kreiranje 2D inženjersko-geološkog profila,
 • kreiranje 3D inženjersko-geološkog profila

Geofizika:

 • akvizicija, procesiranje i interpretacija podataka,
 • vizuelizacija profila na osnovu analize seizmičkih podataka

In-situ testiranje:

 • analiza i interpretacija rezultata testa statičke penetracije (CPT – Cone Penetration Test),
 • analiza i interpretacija rezultata testa standardne penetracije (SPT – Standard Penetration Test),
 • analiza i interpretacija rezultata CPT i SPT,
 • korelacija rezultata SPT,
 • korelacija rezultata testa Becker-ove penetracije (BPT – Becker Penetration Test),
 • analiza seizmičkog signala,
 • analiza i interpretacija rezultata opita kružnom pločom (PLT – Plate Load Test),
 • procesiranje podataka inklinometara

Likvefakcija:

 • analiza faktora i potencijala likvefakcije tla,
 • analiza likvefakcije tla bazirana na CPT,
 • analiza likvefakcije tla bazirana na SPT,
 • analiza likvefakcije tla bazirana na CPT i SPT

Parametri tla – simulaciona laboratorija:

 • edometarski test,
 • Proktorov opit,
 • Atebergove granice konzistencije,
 • analiza smičuće čvrstoće tla,
 • analiza fizičkih parametara tla,
 • analiza sadržaja vode u tlu,
 • test permeabilnosti,
 • proračun konsolidacije,
 • proračun parametara tla,
 • laboratorijska analiza tla,
 • laboratorijska analiza tla i stena

Podzemna voda:

 • analiza sniženja nivoa podzemne vode,
 • analiza sniženja podzemne vode drenovima,
 • analiza infiltriranja podzemne vode,
 • analiza i optimizacija nivoa podzemne vode,
 • 2D FEM analiza kretanja podzemne vode,
 • 3D FEM analiza kretanja podzemne vode,
 • 3D FEM analiza podzemne vode

Analiza nosivosti i pritisaka tla:

 • analiza nosivosti tla,
 • analiza pritisaka u tlu,
 • analiza nelinearnog ponašanja tla,
 • analiza bočnih pritisaka tla,
 • FEM analiza nelinearnog ponašanja tla,
 • analiza nosivosti i stabilnosti tla

Poboljšanje tla:

 • analiza poboljšanja tla vibracijama,
 • analiza poboljšanja tla šljunčanim šipovima,
 • analiza sleganja poboljšanog tla

Sleganje:

 • analiza sleganja tla,
 • analiza sleganja temelja,
 • sleganje temelja,
 • sleganje temelja i nasipa,
 • 2D analiza sleganja,
 • 3D analiza sleganja,
 • FEM analiza sleganja tla,
 • sleganje terena pri sprovođenju podzemnih radova

Temelji samaci, temeljne trake i temeljne grede:

 • proračun temelja samca,
 • proračun temelja samaca i greda,
 • proračun temeljnih greda,
 • proračun temelja samca pod dinamičkim opterećenjem,
 • proračun dubokog temelja

Temeljne ploče:

 • analiza temeljne ploče na tlu,
 • FEM analiza temeljne ploče na tlu

Geosintetika, geomreže i geoćelije:

 • poboljšanje tla geosintetičkim materijalima,
 • poboljšanje tla geosintetičkim cevima,
 • sanacija klizišta geosintetičkim materijalima

Kosine-klizišta:

 • 2D analiza stabilnosti kosina,
 • 2D FEM analiza stabilnosti kosina,
 • 2D FEM analiza stabilnosti stenskih kosina,
 • 3D analiza stabilnosti kosina,
 • 3D FEM analiza stabilnosti kosina,
 • analiza kosina sa ojačanom zemljom

Potporni zidovi, dijafragme, gabioni i zagati:

 • 2D analiza potpornog zida,
 • 2D analiza prefabrikovanog potpornog zida,
 • 2D analiza potpornog zida i oporca mosta,
 • 2D analiza potpornog zida i dijafragme,
 • 2D analiza potpornog zida i tla pri iskopu,
 • 2D analiza gabiona,
 • 2D analiza potpornog zida od opeke,
 • 2D analiza zida sa ankerima,
 • 2D analiza zagata,
 • dimenzionisanje zida sa ankerima,
 • optimizacija zida sa ankerima,
 • 3D analiza potpornih konstrukcija u tlu

Ankeri:

 • proračun ankerovanog tla,
 • proračun ankera

Šipovi i naglavne ploče:

 • proračun šipova za stabilizaciju kosina,
 • proračun i analiza šipova,
 • proračun nosivosti šipova,
 • proračun mikrošipova,
 • proračun grupe šipova,
 • proračun nosivosti šipova velikog prečnika,
 • proračun šipova pod dinamičkim opterećenjem,
 • proračun temelja i šipova pod dinamičkim opterećenjem,
 • proračun grupe šipova i temeljne ploče,
 • proračun naglavnih ploča

Numeričke geotehničke analize:

 • 2D FEM geotehničke analize,
 • 2D DEM geotehničke analize,
 • 2D BEM geotehničke analize,
 • 3D FEM geotehničke analize,
 • 2D FEM modeliranje i geotehničke analize,
 • 2D DEM modeliranje i geotehničke analize,
 • 2D BEM modeliranje i geotehničke analize,
 • 3D FEM modeliranje i geotehničke analize,
 • 3D DEM modeliranje i geotehničke analize,
 • 3D FEM-DEM modeliranje i geotehničke analize,
 • kompleksne 2D FEM numeričke geotehničke analize podzemne vode,
 • kompleksne 2D FEM numeričke geotehničke dinamičke analize,
 • kompleksne 2D FEM numeričke geotehničke analize toplotne provodljivosti,
 • 2D FEM numeričke geotehničke analize transporta kontaminiranih materija kroz tlo,
 • 2D FEM numeričke geotehničke analize interakcije vode i vazduha u tlu,
 • 2D FEM numeričke geotehničke analize interakcije tla, vegetacije i vazduha,
 • kompleksne 3D numeričke geotehničke analize,
 • kompleksne 3D numeričke geotehničke analize i interakcija konstrukcija-tlo,
 • 3D DEM modeliranje i geotehničke analize podzemne vode,
 • kompleksne 3D FEM numeričke geotehničke analize podzemne vode,
 • kompleksne 3D FEM numeričke geotehničke analize toplotne provodljivosti,
 • kompleksne 3D FEM numeričke geotehničke analize interakcije vode i vazduha u tlu,
 • kompleksne 3D FEM numeričke geotehničke analize transporta kontaminiranih materija kroz tlo,
 • kompleksne 3D FEM numeričke geotehničke dinamičke analize,
 • kompleksne 3D FEM numeričke geotehničke analize stabilnosti kosina,
 • proračun ploča u interakciji sa šipovima,
 • 2D analiza tunela,
 • 2D analiza tunela i podgrade,
 • 3D analiza stabilnosti pri izgradnji tunela i podzemnim iskopima,
 • 3D analiza tunela i podzemnih iskopa

Monitoring:

 • monitoring rada inklinometara,
 • monitoring geotehničkih instrumenata,
 • monitoring izgradnje geotehničkih objekata,
 • monitoring izgradnje geotehničkih i građevinskih objekata,
 • monitoring objekata,
 • automatska akvizicija podataka,
 • monitoring i akvizicija podataka

error: Sadržaj je zaštićen !!!