O aspektima 2D i 3D geometrijsko-numeričkog modeliranja klizišta

Standardni pristup u modeliranju terena sa ili bez kosina, useka, zaseka, i nasipa, pa i klizišta…

O metodama proračuna klizišta – softverski aspekti

Proračuni stabilnosti klizišta zasniva se na utvrđivanju stabilnosti kosine kao trodimenzionalne geometrijsko-geotehničke strukture, kod koje se…

Analiza kritične i postkritične stabilnosti potpornog zida metodom konačnih elemenata

Link za više informacija: Ćosić M.: Critical and Post-Critical Stability of Retaining Wall by Finite Element Method,…

Analiza stabilnosti vitkog 3D modela šipa u interakciji sa tlom metodom konačnih elemenata

Link za više informacija: Ćosić M., Folić B., Sedmak S.: Buckling Analysis of 3D Model of Slender…

error: Sadržaj je zaštićen !!!